Chceme, aby naše školka byla hlavně veselá, aby děti i rodiče k nám rádi chodili, důležitá je pro nás vzájemná důvěra, komunikace, pocit pohody. Výchova a vzdělávání v mateřské škole je doplňkem rodinné výchovy a proto přáním a názorům a připomínkám rodičů opravdu nasloucháme.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Rok ve školce. Je rozpracován do jednotlivých témat, která se vztahují k aktuálním ročním obdobím. Paní učitelky na třídách program přenášejí do třídních plánů tak, aby jednotlivým třídám co nejlépe odpovídal vzhledem k věku dětí, jejich zájmům, zálibám, potřebám.

Zapojujeme se také do nabízených projektů, například Děti dětem - pomoc dětem z dětských domovů, kontakty se seniory apod.

V rámci kulturních akcí zveme divadelní představení do školky, se staršími dětmi i do divadélek docházíme.

Mateřská škola je zapojena do projektu:

Projekt INKLUZE V MŠ BOTA CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001744, spolufinancován Evropskou unií.

Výzva_54_Inkluze_v_MŠ_BoTa.pdf

Beseda_-_ciz_jazyk

 Pozvnka_beseda

NABÍDKA KROUŽKŮ

je pestrá - rodiče, máte se svými dětmi z čeho vybírat:

Angličtina

2x týdně (úterý, čtvrtek)

Výtvarný kroužek

1x týdně, (pondělí)

Plavání

1x týdně, II. pololetí školního roku (úterý)
Přípravná hudební a taneční výchova

1x týdně, (středa)

Jóga

1x týdně (úterý)

Kung-fu

1x týdně (úterý)

Povídálek - logopedická prevence

1x týdně (čtvrtek)

Flétna

1x týdně (čtvrtek)

 

Přípravné výchovy jsou organizovány ve spolupráci se Základní uměleckou školou Lounských.

Angličtinu zajišťuje Mgr. Jan Svoboda - pedagog, flétnu a další vybrané kroužky dle zájmu bude zajišťovat agentura Rytmik Dětem o.p.s., Povídálek - logopedický kroužek zajišťuje Mgr. Marta Adamová. Výtvarný kroužek zajišťuje p. uč. Michaela Rolníková.