Chceme, aby naše školka byla hlavně veselá, aby děti i rodiče k nám rádi chodili, důležitá je pro nás vzájemná důvěra, komunikace, pocit pohody. Výchova a vzdělávání v mateřské škole je doplňkem rodinné výchovy a proto přáním a názorům a připomínkám rodičů opravdu nasloucháme.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Rok ve školce. Je rozpracován do jednotlivých témat, která se vztahují k aktuálním ročním obdobím. Paní učitelky na třídách program přenášejí do třídních plánů tak, aby jednotlivým třídám co nejlépe odpovídal vzhledem k věku dětí, jejich zájmům, zálibám, potřebám.

Zapojujeme se také do nabízených projektů, například Děti dětem - pomoc dětem z dětských domovů, kontakty se seniory apod.

V rámci kulturních akcí zveme divadelní představení do školky, se staršími dětmi i do divadélek docházíme.

Mateřská škola je zapojena do projektu:

Projekt INKLUZE V MŠ BOTA CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001744, spolufinancován Evropskou unií.

Výzva_54_Inkluze_v_MŠ_BoTa.pdf

Beseda_-_ciz_jazyk

 Pozvánka 22.6.2022

Komunitní osvětové setkání

NABÍDKA KROUŽKŮ

Bude aktualizována dle zájmu koncem září - zahájení kroužků od října 2022