00

 

Kapacita naší mateřské školy je 75 dětí.

Mateřská škola je trojtřídní, děti jsou s ohledem na dispoziční členění školky rozděleny do tříd podle věku, při rozdělení do tříd je samozřejmá komunikace s rodiči, respektována jejich přání, požadavky, přihlíženo je k osobnosti dítěte jednotlivě a celistvě tak, aby ve “své“ třídě bylo spokojené.

 

3 - 4 roky   1.třída  -  Žabičky

tř. učitelky: Mgr. Marta Adamová, Barbora Němcová, DiS.

 - adaptace na nové prostředí a osoby,schopnost spolupráce,kooperace a komunikace s dětmi,dospělými,autonomie dítěte v rámci skupiny,velký prostor pro volnou hru a její obohacování,pro pohybové aktivity,prodlužující se chvilky řízených činností a soustředění,rozvíjení samostatnosti ve všech rovinách,získání pocitu bezpečí,důvěry,jistoty,seznamování s hudebním,výtvarným,dramatickým vyjadřováním.


4 - 5 let   2.třída  -  Tygříci

tř. učitelky: Ilona Nesměráková, Bc. Helena Vinterová

 - řízené a spontánní činnosti jsou v rovnováze,důraz na prostor pro volnou hru a pohybové činnosti.Výtvarné,hudební,dramatické vyjadřování,podpora samostatnosti dítěte,vzdělávací nabídka podle zájmu dětí.


5 - 6 let   3.třída  -  Motýlci

tř. učitelky: Jana Komárková, Bc. Doris Vávrová

 - příprava programu i náročnějších činností,vzdělávací nabídka podle zájmu dětí,prodloužení doby soustředění prostor pro volnou hru a pohybové činnosti,výtvarné,dramatické,hudební vyjadřování,,podpora zvídavosti a zájmu o další učení,samostatnost,autonomní vystupování dítěte zároveň s akceptováním zájmů skupiny.