Třídní schůzka

pro rodiče dětí z MŠ Boleslavova se koná

10. 9. 2019 v 16.00 hod.;

společná v 1. třídě, poté v jednotlivých kmenových třídách.